trešdiena, 2016. gada 26. oktobris

Kas ir termiņuzturēšanās atļauja?

Latvijā aizvien biežāk ieplūst dažādu tautību cilvēki, kuri šeit ieradušies ar nodomu palikt. Tomēr, lai viņi šeit varētu palikt ilgstoši un dzīvot, viņiem nepieciešams noformēt dažādas uzturēšānas atļaujas. Šis process tiek ievērots ļoti daudzās pasaules valstīs, šī rīcība tiek pamatota ar drošību par savu valsti.

Termiņuzturēšanās atļaujas Latvijā izsniedz Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde (PMLP). Pirms 2012. gada 2. aprīļa, konkrētā uzturēšanās atļauja tika ielīmēta ārzemnieka pasē, vai citā ceļošanas dokumentā, taču tagad, jau sen, ir ieviesta plastikāta karte. Šodien vairs nav nepieciešams veikt ielīmi pasē, jo pats galvenais dokuments uzturēšanās atļaujai ir tieši plastikāta karte. Šī iespēja, jeb izveidotā karte dod lielisku iespēju jebkurā brīdī pārbaudīt konkrētā ārzemnieka identitāti, jo pārbaudīt to var tiešsaistē.

Bet, kas tad īsti ir termiņuzturēšanās atļauja un kā tā tiek iegūta? Jāsāk ar to, ja uz mūsu valsti atbrauc kāds ārzemnieks, viņš šeit vēlas, piemēram dzīvot. Pirmais, kas šim cilvēkam būs jādara – jāiesniedz dokumenti par termiņuzturēšanās atļauju kā arī jāizpilda šīs konkrētās atļaujas pieteikumu. Pēc tam ieteicams doties uz vēstniecību, kura sazināsies ar Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldi, kur kopā tiks izskatīts konkrētais pieteikums. Ja viss noticis gludi, tad viss, kas Jums jāizdara – jānoformē pieteikums uzturēšanās atļaujas noformēšanai, ja vien tas jau nav noformēts iesniegšanas brīdī. Kad tas ir izdarīts, atliek gaidīt uzturēšanās atļaujas saņemšanu.

Lielākajā daļā gadījumu Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē ārzemniekam bija jāierodas divas reizes, taču tagad konkrētajai personai ir iespēja izvēlēties ierasties Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldē divas vai trīs reizes, tas atkarīgs no tā vai pieteikums uzturēšanās atļaujas noformēšanai ir iesniegts tieši un konkrēti dokumentu iesniegšanas brīdī vai tikai pēc Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes pieņemtā lēmuma saņemšanas. Kad visi dokumenti tiek nokārtoti, Pilsonības un Migrācijas lietu pārvalde aicina konkrēto ārzemnieku ierasties pie viņiem, lai tie iepazītos ar viņu iekšējiem noteikumiem, kā arī par tieši viņu specifisko uzturēšanās atļaujas nodaļas lēmumu, kas ir ļoti būtiski katram ārzemniekam, kas vēlas iegūt termiņuzturēšanās atļauju.

 

  © 2009 Deal 24 - Virszemes digitālā televīzija