pirmdiena, 2016. gada 25. aprīlis

Kā nopelnīt vairāk, ieklausoties Davosas Ekonomikas foruma idejās

Pasaules ekonomikas forums Davosā ir starptautiska bezpeļņas organizācija, dibināta Šveices paspārnē, kas apņēmusies, darbodamās sabiedrības un indivīda labā, uzlabot situāciju pasaulē. Pirms četrām dienām Mikols Luči, komunikāciju daļas administratīvais vadītājs, publicēja rakstu, kurā runā par jaunu Pasaules Ekonomikas foruma pētījumu, kas pierāda, kā sociāla rakstura inovācijas arvien vairāk iesaistās biznesa vidē. Ar sociālajām inovācijām lielas multinacionālas un vadošas reģionālās kompānijas, sākot ar veselības aprūpi, farmāciju, beidzot ar finanšu pakalpojumiem, IT, lauksaimniecību, tirdzniecību un nekustamo īpašumu, ķīmisko rūpniecību, enerģijas ražošanu un telekomunikācijām, spēj ietekmēt biznesa vidi un Tavu naudu. Pirmkārt, pasaules kompānijas, kas pievērš uzmanību sociālajam faktoram, var uzlabot ekonomisko apriti, iesaistot tajā arī sociāli attālinātas personas. Kā piemērs tiek minēts MasterCard, kas patlaban piesaista miljoniem ēģiptiešu finanšu sistēmām. Firmas, kas stiprina savas piegādes ķēdes, palielina arī savu piegādātāju ienākumus, tai skaitā mazo fermeru ienākumus. Kompānijas, kuras iegulda izglītības pieejamības sekmēšanā un nodarbinātības palielināšanā, nodrošina miljoniem studentu dzīvi, palīdzot attīstīties jauniem talantiem un nodrošināt to daudzveidību.

Šie piemēri varētu šķist tālu no Latvijas (un visas pasaules) realitātes, kur pārsvarā cilvēki cenšas nodrošināt ar iztiku savu ģimeni. Tomēr, lai arī neliela, tomēr tā sabiedrības daļa, kas nodarbojas ar biznesu, tātad, nodrošina mājsaimniecības ar preču un pakalpojumu klāstu, tāpat, kā patērētāji, meklē labākas iespējas saviem ieņēmumiem. Jo augstāks ieņēmumu līmenis pakalpojumu un preču ražošanas sfērā, jo nodarbinātība ir augstāka, sabiedrība spēj vairāk atļauties pirkt, un ekonomika tiek paātrināta. Un kādēļ gan neieklausīties pasaules vadošo ekonomistu un politiķu viedoklī, ja to sarunās apkopotas galvenās un vadošās tendences pasaulē? Naudas vairošanas sapratnes radošā puse ir daudzveidīgās informācijas, ko sniedz mūsdienu sakaru līdzekļi, izmantošanas prasme. Ja esi neliela biznesa īpašnieks – vari padomāt par labajiem darbiem, kas veicami Tavā biznesā, tādējādi iegūstot pieejamākas, cilvēciskākas kompānijas tēlu, vienlaikus gūstot plašāku biznesa auditoriju. Jauniešu vecāki, kam jāpalīdz saviem bērniem izvēlēties nākotnes profesiju, var gūt iedvesmu no foruma rakstiem, viedokļiem un sarunām, saprotot, kādas tendences šobrīd valda ekonomikā. Ja arī Davosas Ekonomikas forums, šķiet, brīžiem pievērš lielāku uzmanību attīstības valstu problēmām, nevar noliegt, ka veselības un izglītības problēmas pastāv arī mūsu valstī, tāpat, kā ziņu virsrakstos bieži minēta nabadzība un tās apkarošana, runājot par minimālajām darba algām un ģimeņu ienākumiem Latvijā.

 

  © 2009 Deal 24 - Virszemes digitālā televīzija