otrdiena, 2016. gada 19. aprīlis

Kā likt naudai strādāt Tavā labā?

Mūžīgi kaujoties ar naudas problēmām, meklējot veidus, kā nopelnīt vairāk, Tu šķied enerģiju, jo pārāk izmisīgi tiecies pēc kaut kā. Šāda attieksme noved pie tā, ka nauda it kā visu laiku attālinās, rāda Tev garu degunu, nemitīgi rūpējoties palikt nesasniedzama, lai cik sirsnīgi Tu censtos tai tuvoties. Tas tāpēc, ka cītīgi loki muguru, izrādi savas pūles un sviedrus, nemitīgi kalpojot tai. Bet kā būtu, ja Tu pagrieztu procesu uz otru pusi un liktu naudai kalpot Tev? Kā būtu, ja Tu nevis cīnītos, bet censtos pievilināt, iekārdināt naudu tuvoties pašai? Tikai nedaudz radošās iztēles, un... Tu esi iegriezis naudas pelnīšanu ceļā pretī labklājībai ar mierīgu, pašcieņas pilnu rīcību. Mazliet mistiskas ievirzes skatījums uz naudu kā personu, turklāt tādu cilvēku, kuru Tu vēlētos iegūt sev tuvāk.

Naudai patīk būt mērķim. Tā nevēlas būt viegli sasniedzama – ne velti tautā ir teiciens: „Kas viegli nācis, tas viegli aiziet”. Nauda vēlas palikt, nauda vēlas, lai par to parūpētos, un, lai to iegūtu, ir jāstrādā. Sanāk it kā pretruna, bet neviens nevar sagaidīt rozi bez cītīgas dārza kopšanas. Tāpat nauda vēlas, lai Tu būtu pārliecināts iekarotājs. Domājot, ka nekas nesanāks, nevienu mērķi nav iespējams iegūt. Naudai patīk, ka to uztver nopietni. Naudai patīk, ka Tu dari savu darbu, un tā var Tev lieti var noderēt kā alga, maksāšanas līdzeklis un atbalsts dzīvē. Nauda nevēlas, lai Tu domātu, ka tā atrisinās visas Tavas problēmas, padarīs Tevi laimīgu. Nauda vēlas palīdzēt, un – kā Tu vari atraidīt kādu, kurš pats piedāvā savu palīdzību, turklāt brīdī, kad tas patiešām nepieciešams? Protams, atšķirībā no cilvēka, nauda ir tikai līdzeklis, kuru iegūstot vari īstenot savus sapņus. Nauda nodrošina paņēmienu kopumu, kas palīdz nonākt pie vēlamā rezultāta, un nauda grib to darīt.

Kā tad nokļūt pie šiem līdzekļiem? Jebkuru nodomu īstenojot, jābūt vīzijai, kā tas sasniedzams. Labi, ja ir plāns vienam no laimīgas dzīves priekšnosacījumiem – vēlmei kaut ko sasniegt. No šī viedokļa nauda kā mērķis nav nekas nepareizs. Jebkurš mērķis stimulē nākotnes notikumus. Mērķis ir kā tramplīns, no kura var lēkt un brīdi pat lidot, turklāt daudz tālāk, kā no tāllēkšanas dēlīša. Lai tā būtu nauda – tas nav nekas slikts. Lai nesanāk naudai lepni paiet garām, kad dzīve to piedāvā pati. Atceroties Abrahamu Maslovu un padomju bērnu pirmo dzīves gudrību (sociālo zinību, sabiedrisko attiecību, psiholoģijas) stundas, te īstais laiks pieminēt viņa vajadzību piramīdu. Pakāpieni tajā seko cits citam. Tā nesola atrast paša realizācijas augsto līmeni, pirms nav sasniegts materiālais un fiziskais nodrošinājums. Sākotnējais darbošanās mērķis ir dzīvības saglabāšana – pirmatnēja cilvēka vēlme kļūt fiziskā izteiksmē stabilam: ir labi, ja jauns cilvēks nopelna tik daudz, lai dzīve varētu funkcionēt. Nav dzirdēts par gudrajiem, kuri jau no bērna kājas būtu sēdējuši kalna galā, meditējot – šajā virsotnē nonāk tikai, izejot cauri pārējām (redzamajām) nepieciešamībām. Tāpat arī dzīves ceļojums nenorit tikai tādēļ, lai Tu meklētu labākus peļņas avotus. Ar laiku prasība nopelnīt pārvēršas vajadzībā izteikt sevi, atrast savu patieso aicinājumu, dzīvot interesantu un radošu dzīvi. Tad pats no sevis pienāk brīdis, kad nauda strādā Tavā labā, un Tevi priecē gan darbs, gan augļi, ko par to saņem. Dzīvo radoši un topi bagāts!

 

  © 2009 Deal 24 - Virszemes digitālā televīzija