ceturtdiena, 2010. gada 4. februāris

Digitālā televīzija Latvijā

Lattelecom līdztekus bezmaksas kanāliem piedāvā priekšapmaksas televīziju bez līgumsaistībām viss raksts: Virszemes TV komercapraidē visā valstī - tur iespējams uzzināt arī par virszemes tv atlaidēm un viss par komercapraidi visā valstī.

Vēl atradu jaunumus, ka Lattelecom virszemes televīzija piedāvā Priekšapmaksas televīziju, kas atvieglos pāreju no analogās uz ciparu apraidi un sniegs iespēju izbaudīt visas Virszemes TV priekšrocības. Īsumā šis brīnums sniegs iespēju skatīties maksas kanālus bez ikmēneša rēķiniem un pagarināt vai atteikties no pakalpojuma pēc pašu izvēles.

Galvenā Virszemes televīzijas priekšrocība ir tāda, ka tas ļauj izplatīt daudz vairāk TV programmas nekā pašreizējos 5 bezmaksas kanālus. Līdz ar to izmantojot virszemes televīziju iedzīvotājiem visā Latvijā kļūs pieejami arī maksas TV kanāli, kurus līdz šim varēja skatīties satelīttelevīzijas un kabeļtelevīzijas abonenti.

Kas ir interneta televīzija

Interneta televīzija jeb web televīzija (angliski internet television, web television, online television) ir televīzijas satura digitāla izplatīšana ar publiskā interneta tīkla palīdzību, kas pārraida arī citus datu tipus. Pastāv paralēli virszemes televīzijai, kabeļtelevīzijai, satelīttelevīzijai, kuras pārraida tikai video datus. Interneta TV var skatīties vai nu tiešraidē, vai no arhīva (filmu un pārraižu interaktīva bibliotēka). Pieprasītākajiem satura nodrošinātājiem ir svarīgi uzturēt arhīvus, tas ir interneta tv pluss.
Interneta tv ir sistēma, kas balstīta uz abpusējo ciparu TV signāla pārraidi caur interneta savienojumu, izmantojot platjoslas pieslēgumu. Šim televīzijas veidam ir daudzas iespējas, kas nav iespējamas citiem TV veidiem (izņemot interaktīvo TV).

Pakalpojumu sniedzēji piedāvā TV kanālus, kas ir pieejami tikai viņu interneta tīklā, kā arī TV kanālus, kas pieejami jebkurā vietā, kur pieejams internets.
--> Read more...

 

  © 2009 Deal 24 - Virszemes digitālā televīzija